logo
 
Welkom bij 'Aanmelden voor digitalisering en automatische incasso's'
Op deze pagina kunt u in 3 stappen uw keuzes doorgeven voor post of e-mail ontvangst van uw verzekeringsdocumenten. Ook kunt u aangeven of u verzekeringspremies automatisch wilt laten incasseren. 

Stap 1: Maak uw keuzes voor verzekeringsdocumenten en incasso.
Stap 2: Controleer uw persoonsgegevens. 
Stap 3: Controleer de e-mailbevestiging die u ontvangt.

Uw keuzes gelden voor financiële producten die via uw financieel adviseur zijn ondergebracht bij Het Nederlands Volmachtbedrijf.
 
Uw relatiegegevens
Vul eerst hieronder uw relatienummer en postcode in, om uw aanmelding te starten.

Uw relatienummer
:
*
Uw postcode (0000 XX)
:
*
  
Let op de spatie tussen de cijfers en de letters van uw postcode!
 
Lukt het inloggen niet? Stuur een e-mail en wij helpen u verder.
Uw verzekeringsadviseur werkt samen met Het Nederlands Volmachtbedrijf B.V., deze is gevolmachtigd van: ARAG SE, ASR, Avéro Achmea, DAS, Delta Lloyd, Elips, Midglas N.V., Nationale Nederlanden, VIVAT Schadeverz. NV (Reaal), DUPI Underwriting Agencies B.V. Dit betekent dat het Nederlands Volmachtbedrijf B.V., de bevoegdheid heeft om namens deze verzekeraars o.a. verzekeringspolissen te verstrekken, verzekeringspremies te ontvangen en schades af te wikkelen.
 
© 2020 Het Nederlands Volmachtbedrijf